Hong Kong Plucked String Chinese Orchestra

香港彈撥中樂團

 

 

                           VIDEOS  演出片段

   

 《喜悅》     作曲:顧冠仁

 

 

 

 

《夢樓蘭》     作曲:曹文工

 

 

 

 

 

最新消息! News!
 

本團榮獲日本鹿兒島市政府邀請,於2015年10月15至20日出訪日本鹿兒島,參與「2015 亞洲青年藝術節」,進行演出及文化交流。

 

 

 

Contact Us  

聯絡我們


Address:

1/F, Block D-F,

108-118 Prince Edward Road, Kowloon, Hong Kong


地址:

香港九龍旺角太子道

108-118號1樓D-F座

 

Email 電郵:

hkpsco@gmail.com

 

Facebook Page:

Hong Kong Plucked String Chinese Orchestra

香港彈撥中樂團官方群組